SINGAPORE 4N3Đ (Mùng 1, 3 Tết)

PTXSING4NTETM1

17,390,000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Vietnam Airlines / Singapore Airlines
Khởi hành: Mùng 1, 3 Tết Nguyên Đán
  • 25/01/2020 – 28/01/2020 (Mùng 1 – Mùng 4 Tết)

    17,390,000 đ
  • 27/01/2020 - 30/01/2020 (Mùng 3 Tết - Mùng 6

    17,990,000 đ